Categories
Едукација

Современа хирургија со W&H и BioHorizons

Со организација од страна на Орал Естетик Трејд и Vesica како генерален спонзор, успешно помина досега најсовремниот курс по пиезохирургија и имплантологија во нашата држава.

Преку интензивни теоретски предавања и hands-on работилница од страна на Др. Бранимир Кирилов, докторите кои присуствуваа значително ги надоградија своите стручни познавања. Курсот се одржа на 9ти и 10ти април 2016 година во хотел StoneBridge и стоматолошката ординација Карадент, каде сприсуствуваа 25 доктори од цела Македонија кои во практичниот дел работеа со апаратите на W&H и имплантолошкиот систем на BioHorizons, а на крај им беа доделени сертификати, како и попуст од страна на генералниот спонзор.