За денталните импланти

 

Слика пресек на BioHorizons имплант и единечен заб
Имплант и Заб

Имплантите на BioHorizons се обработени со патентираната технологија Laser-Lok, најнапредна технологија за ласерска обработка на површината која природно сраснува со коската. Тоа помага вашата насмевка да остане прекрасна. Имплантите на BioHorizons се лесни, здрави, био-компатибилни и изработени од титаниум, нај-широко употребуваниот материјал во стоматологијата. Вратете си ја вашата насмевка, самодоверба и здравје со замена на изгубен заб, мостови врз имплант или протези зацврстени на имплант. Денталните импланти изгледаат и се чуствуваат како природните заби, и може да траат доживотно.

Консултирајте го вашиот стоматолог за повеќе информации околу враќање на вашата насмевка со импланти, или мостови и протези над BioHorizons имплант.