Categories
За доктори Протетика

Дентални протетски техники

Поставување на BioHorizons дентални импланти со естетски Laser-Lok абатменти

Естетските абатменти со Laser-Lok површина се користат да создадат природен изглед, цементирана, единечна птореза или протеза за мостови во естетската зона. Краевите на абатментите се подобрени со 15 , кои ја штитат подржуваат кресталната коска и ја редуцираат длабочината на џебовите.12,27 Техниката, покажана долу, обработува еден абатмент при хируршка интервенција, која е идеална за создавање и стимулирање на биолошко спојување.

                   
Поставување со Locator

Во клиничките случаи за протези, стабилизирани со импланти, во кои што се користи Locator абатмент се едноставни, ефикасни од аспект на цената и носат висок степен на задоволство од пациентите. Постојат две можности за примена на Locator: Фиксирање на постоечка протеза на столот на заболекарот и отпечатување на Locator абатмент за создавање на нова протеза.

                   
Прилагодување со PEEK абатменти

Прилагодување со PEEK привремен абатмент е едноставно, ефикасно од аспект на цена и Приспособяване чрез PEEK временен абатмънт е просто, ефективно от гледна точка на цената и носат висок степен на задоволство кај пациентите. Постојат две примени на овие абатменти: при цементирање или со винтови. Можат да се користат при единечни импланти или при протези и мостови.

                   
Прирачник со брзи совети за зимање на отпечаток, Internal Systems

Овој прирачник ви представува 3 од најчесто применуваните техники на земање отпечаток, при користење на BioHorizons Tapered Internal Systems. Овие техники го запазуваат профилот на меките ткива и позицијата на имплантот. Дополнителни техники за земање отпечаток може да се најдат во Internal Prosthetic Manual (ML0118).

                   
Прирачник со брзи совети за земање отепчаток, External systems

Овој прирачник ги представува 2-те најчести техники за земање отпечаток кога се користат BioHorizons External implant systems. Овие техники го запазуваат профилот на меките ткива и позицијата на имплантот.

               
Categories
За пациенти

Пресадување на меко ткиво

 Пред                                                                                                                                Потоа

Зашто да ја лекуваме рецесијата на непцата

Неправилното четкање на забите при миење и периодонталната болест се две главни причини за рецесија, што може да доведе до следново:

 • непривлечна насмевка
 • зголемена чуствителност на топло, студено и благо
 • коскена загуба
 • кариес на вратот на забите
 • задржување на плак
 • ризик од понатамошна рецесија
Categories
За пациенти

Импланти за фиксирање на протеза

Зашто да избереме лечење со over-denture импланти

Повеќето луѓе, кои користат традиционални протези често не ги носат, од проста причина што не си стојат фиксирани на своето место. Денталните импланти овозможуваат протезите да бидат цврсто фиксирани а вам да ви се поврати самодовербата.

Користењето на денталните импланти за стабилизирање на протези е докажан и успешен метод за стотици илјади луѓе ширум светот. Тој број секојдневно се зголемува како што се шири знаењето за ефикасноста и трајноста на овој метод. Всушност, денталните импланти имаат највисок процент на успешност од било која друга хируршка интервенција*.

Проблемите со лабава протеза

Милиони луѓе во светот имаат потреба од протеза. Многу од тие се борат да ја задржат стабилно, особено при долната вилица. Ако го имате тој проблем, вам ви е добро познато чуството на неудобност од подвижноста на протезата, неможноста да ги јадете омилените храни и не-ефикасноста од лепење на протезите. За среќа, постои начин вашата протеза да ја врши својата работа, она за што е поставена – стабилизирајте ја со дентални импланти.

Користта од стабилизирање на протезата
 • Воспоставување на правилно џвакање, правилна исхрана и подобрено здравје
 • Подобрување на изговорот и самодовербата
 • Подобра комоција поради намалено дразнење на непцата
 • Крај на посетите на протетичар за лепење на протезата
 • Продолжен век на протезата
 • Минимално агресивна процедура
За протеза, стабилизирана врз импланти

Титаниумовите импланти се поставуваат во вилиците, каде што коската сраснува околу нив. Откако ќе помине процесот на зараснување, вашата протеза се модифицира за да може да „штракне“ на имплантот. Протезата ќе биде цврсто споена, но со можност за вадење за одржување на хигиената со повторно лесно прицврстување.

Конструкција:
 1. Протеза (модифицирана за импланти)
 2. Капаче за прицврстување на протезата
 3. Абатмент
 4. Имплант од титаниумово тело – истиот материјал кој се користи за замена на зглобови, карлици
 5. Површината на имплантот го помага зараснувањето на коската околу него
Categories
За пациенти

Обновување на единечен заб

Загубените заби најчесто можат да бидат заменети со дентални импланти без да се наштети на соседните заби. Кога имплантот ќе се постави, следува период на коскена интеграција, а потоа над него доаѓа абатмент, што претставува основа за финалната коронка.

Дентални импланти со коронка
 • привлечна насмевка
 • повратена џвакална функција
 • запазено здравје на забите и усната шуплина
 • превенција на коскена загуба

 

 

Нелекуван загубен заб
 • непривлечна насмевка
 • загуба на џвакалната функција
 • зголемена коскена загуба
 • инклинација на соседните заби кон празнината
 • спуштање на антагонистот
Categories
За пациенти

Лечење со дентални импланти

Нормален профил     След загуба на зъб     След загуба на кост

Нормален профил          Со загуба на заб            Со загуба на коска

Стоматолошко лекување со импланти

Кога ќе изгубите заб, коската под него почнува да се топи (или атрофира), станува лесно порозна како последица на нејзино намалено оптоварување. Покрај тоа што губитокот на забот ја менува вашата насмевка, ја менува формата на лицето и прави да изгледате постари.

Предностите на денталните импланти
 • заменува изгубен заб
 • запира загуба на коска
 • ја запазува вашата физиономија и младоликост
 • ја враќа природната насмевка.
Categories
За доктори Протетика

TeethXpress

 
1. Оптимизирана форма на резбата

Компресивната резба е разработена за исклучителна стабилност при имидијатно оптоварување.

2. Laser-Lok технологија

Создава биолошко спојување и заштита на кресталната коска.

3. Компоненти на Multi-unit

Интелигентен дизајн на компонентите за разноликост при поставувањето и леснотија при работата.

4. Кратки импланти со Laser-Lok Complete

По-брза остетоинтеграција* и заштита на коската, поради обработката на целото тело на имплантот со Laser-Lok технологијата.

 

Categories
За доктори Протетика

Multi-unit

Предностите на BioHorizons
 • Поголем избор на величини, височини и можност за примена на ангулирани абатменти, во споредба со конкурентите.
 • Единствен систем кој нуди, multi-unit абатменти на импланти со дијаметар од 3.00mm
 • Значително намалување на трошоците, во однос на конкурентите.
 1. Ангулирани абатменти
  Нуди поголем избор на ангулацији и незначителни латерални отклони, осигурувајќи безкомпромисна цврстина, комоција и леснотија.
 2. 45° конусна врска
  Multi-unit абатментите имат можност да дозволат различни ангулации до 22.5°, за да се помогне осигурувањето на пасивното легнување на мостовите и разноликост при поставување на различни импланти.
 3. Низок профил, анатомски дизајн
  Профилите со различни широчини на абатментите лесно пасираат на имплантите при големо или мало количство на ткиво, осигурувајќи оптимално оцртување на меките ткива со различни височини на прстенот.
 1. Абатмент винт за зафаќање
  За поставување на aнгулирани абатменти со една рака со 0.50″ Hex или Unigrip™ Driver.
Categories
За доктори Протетика

3inOne Абатмент

 • Монтирање на имплант
 • Отепчаточен трансфер
 • Финален абатмент

Може да се порача одделно или во комплет со Tapered Internal импланти.

 

                                                                            
 1. Implant mount for delivering the implant to the surgical site
 2. Closed tray transfer coping (with a ball-top screw)
 3. Aesthetic gold-hued final abutment
Categories
За доктори Протетика

Simple solutions

Laser-Lok has been shown to:
 • Inhibit epithelial downgrowth 11,27
 • Attract a physical connective tissue attachment 11,27
 • Preserve the coronal level of bone 11,27

 

Laser-Lok micro-channels
Laser-Lok micro-channels with soft tissue attachment

In a recent study, Laser-Lok abutments and standard abutments were randomly placed on implants with a grit-blasted surface to evaluate the differences. In this proof-of-principle study, a small band of Laser-Lok microchannels was shown to inhibit epithelial downgrowth and establish a connective tissue attachment similar to Laser-Lok implants. 1

The connective tissue attachment was established above the dental implant-abutment connection and even on implants with a machined collar.1 The resulting crestal bone levels were higher than what was seen with standard abutments and provides some insight into the role soft tissue stability may play in maintaining crestal bone health.

Images courtesy of Myron Nevins, DDS 27

Categories
Биолошки материјали За доктори

MinerOss®

MinerOss® Cortical

Цврстината на кортикалниот алографт е идеална при процедури каде структурниот интегритет и долгорочната стабилност се од клучно значење за правилна регенерација. MinerOss Кортикалис е достапна со големина на честичка од  300-1000 микрони, за да обезбеди непречено функционирање и брза хидратација.

minerosscortic

 

Индикации за употреба:

 • екстракциони џебови
 • коскена аугментација околу имплантите
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синус аугментација

 

MinerOss® Cancellous

MinerOss Спонгиоза претставува минерализирана алографтна спонгиозна коскена честичка. Остеокондуктивните својства, со краткото време за ремоделирање на коската овозможуваат ненадејна реваскуларизација и предвидливи резултати. Со димензии од 300-1000 микрони, MinerOss спонгиоза нуди одлична коскена регенерација.

minerosscancel

Индикации за употреба:

 • коскена аугментација околу имплантите
 • екстракциони џебови
 • графт при поставување на дентални импланти
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синусна аугментација

 

MinerOss® Cortical & Cancellous

Е развиен за решавање на широк спектар од клиничките решенија, MinerOss е мешавина од алографтни минерализирани честички од кортикалис и спонгиоза. Комбинацијата од спонгиоза и кортикалис формира остеокондуктивна основа за  зголемување на коскениот волумен и подготовка на местото за успешно поставување на денталниот имплант.

 • Помага во формирањето на коската, преку задржување на природните остеокондуктивни својства;
 • Обезбедува предност на комбинација на кортикални и спонгиозни честички во еден пакет;
 • Одлична механичка стабилност за цвртина и структура, за време на процесот на формирање на нова коска.

mineross_cortcanc

Индикација за употреба:

 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синус аугментација
 • коскени дефекти
 • коскена аугментација околу имплантите
 • графт при поставување на дентални импланти
 • употреба во комбинација со Grafton DBM