Биолошки материјали

MinerOss® Cortical, Cancellous, Cortical & Cancellous

 

minerosscortical mineross cancellousmineross cortcal and cancellous

 

Фамилија на ксенографти за коскено графтирање. (повеќе)

AlloDerm® Regenerative Tissue Matrix and AlloDerm® GBR

alloderm матрица за регенерирање на меко ткивоalloderm GBR матрица за регенерирање на меко ткиво

Ацелуларна дермална матрица (ADM), аплицирана кај меките ткива. AlloDerm RTM помага при регенерација на ткивата, овозможува брза реваскуларизација, миграција на белите крвни зрнца и делба на клетки и на крајот се трансформира во приемно ткиво кое помага во естетското заздравување. (повеќе)

Mem-Lok® Resorbable collagen membrane

memlok

Ефективна бариерна мембрана за коскена регенерација. (повеќе)

Grafton®

grafton за регенерација на коскена висина и ширина

Grafton овозможува  регенерација на коскената висина и ширина (обновување на коскениот волумен). (повеќе)