Categories
Биолошки материјали За доктори

MinerOss®

MinerOss® Cortical

Цврстината на кортикалниот алографт е идеална при процедури каде структурниот интегритет и долгорочната стабилност се од клучно значење за правилна регенерација. MinerOss Кортикалис е достапна со големина на честичка од  300-1000 микрони, за да обезбеди непречено функционирање и брза хидратација.

minerosscortic

 

Индикации за употреба:

 • екстракциони џебови
 • коскена аугментација околу имплантите
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синус аугментација

 

MinerOss® Cancellous

MinerOss Спонгиоза претставува минерализирана алографтна спонгиозна коскена честичка. Остеокондуктивните својства, со краткото време за ремоделирање на коската овозможуваат ненадејна реваскуларизација и предвидливи резултати. Со димензии од 300-1000 микрони, MinerOss спонгиоза нуди одлична коскена регенерација.

minerosscancel

Индикации за употреба:

 • коскена аугментација околу имплантите
 • екстракциони џебови
 • графт при поставување на дентални импланти
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синусна аугментација

 

MinerOss® Cortical & Cancellous

Е развиен за решавање на широк спектар од клиничките решенија, MinerOss е мешавина од алографтни минерализирани честички од кортикалис и спонгиоза. Комбинацијата од спонгиоза и кортикалис формира остеокондуктивна основа за  зголемување на коскениот волумен и подготовка на местото за успешно поставување на денталниот имплант.

 • Помага во формирањето на коската, преку задржување на природните остеокондуктивни својства;
 • Обезбедува предност на комбинација на кортикални и спонгиозни честички во еден пакет;
 • Одлична механичка стабилност за цвртина и структура, за време на процесот на формирање на нова коска.

mineross_cortcanc

Индикација за употреба:

 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синус аугментација
 • коскени дефекти
 • коскена аугментација околу имплантите
 • графт при поставување на дентални импланти
 • употреба во комбинација со Grafton DBM
Categories
Биолошки материјали За доктори

Mem-Lok® Resorbable Collagen Membrane

Mem-Lok
 • Очекуван период на ресорпција от 26 – 38 недели; Останатите производители нудат ресорбирачки период од 3-8 недели; Ова ја прави Mem-Lok мембраната супериорно решение.
 • Макромолекуларната пропустливост (површини од величина на природните пори) дозволува размена на важни хранливи материи за време на процесот на заздравување.
 • Адаптивност кон различни коскени дефекти – мемориски ефект на формата.
Апликација
 • екстракциони џебови
 • синусна аугментација
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • коскена аугментација околу имплантите
 • коскени дефекти
 • пери-имплантитни коскени дефекти околу имплантот
Membranes

Categories
Биолошки материјали За доктори

AlloDerm®

AlloDerm® Regenerative Tissue Matrix

Од неговото претставувањето во стоматологијата во 1994 година, AlloDerm Regenerative Tissue Matrix (RTM) е доста добро прифатена и широко распространета ацелуларна дермална матрица (ADM), аплицирана кај меките ткива. AlloDerm RTM помага при регенерација на ткивата, овозможува брза реваскуларизација, миграција на белите крвни зрнца и делба на клетки и на крајот се трансформира во приемно ткиво кое помага во естетското заздравување.

alloderm_intro

 • Најзастапен е во ADM денталната имплантологија
 • Докажано е дека ги минимизира постоперативните компликации
 • Статистиката добиена од различни клинички истражувања покажува дека нема разлика помеѓу употребата на AlloDerm и покривањето на рецесивните процеси со сврзно ткиво

Индикации за употреба :

 • Покривање на корен
 • Гингивална аугментација
 • Аугментација на меки ткива
 • Аугментација на меки ткива околу импланти
AlloDerm® GBR

AlloDerm GBR е произведена преку идентичен патентиран процес со кој е создаден АlloDerm, но AlloDerm GBR се користи како ефективна бариерна мембрана. Во споредба со биоапсорбирачките мембрани, AlloDerm GBR се ремоделира во ткивото на самиот пациент.

allodermgbr_intro2

 • Го подобрува квалитетот на меките ткива и естетиката, служи како бариерна мембрана;
 • Помала чувствителност поради способноста да го издржи евентуалното изложување за време на процесот на лекување;
 • Докажана алтернатива на биоапсорбирачките мембрани.

Индикации за употреба:

 • За заштита и ограничување (изолирање) на графтот
 • Како дополнително продолжување  на слузницата, со цел постигнување на примарно затварање на оперативното место.
Categories
Биолошки материјали За доктори

Grafton

Кога се употребува супстанца како коскен графт, професионалците имаат потреба од јасност и флексибилност во однос на својствата на графт материјалите. Докажаниот  клинички успех на Grafton DBM при употребата и неговата примена во различни случаи ги обезбедува овие услови, како при регенерација на коската при периодонтален или екстракционен случај, така и при графтинг процедури како синус лифт  или латерална аугментација. Grafton овозможува  регенерација на коскената висина и ширина (обновување на коскениот волумен) .

grafton_intro

 

 • Grafton DBM се нуди во форма на Matrix Plugs, Putty во шприц или шишенце, Flex-ленти и Pasteв шприц;
 • Докажана остеоиндукција при набљудување на in vivo модели;
 • Исклучителна остеоиндукција, постигната преку технологијата Bone Fiber.