Биолошки материјали

MinerOss®

MinerOss® Cortical Цврстината на кортикалниот алографт е идеална при процедури каде структурниот интегритет и долгорочната стабилност се од

Mem-Lok® Resorbable Collagen Membrane

Mem-Lok Мембрана создадена од високо-квалитетни прочистени колагенски влакна тип 1. Обезбедена е макромолекуларната пропустливост со цел подобрување на

AlloDerm®

AlloDerm® Regenerative Tissue Matrix Од неговото претставувањето во стоматологијата во 1994 година, AlloDerm Regenerative Tissue Matrix (RTM) е доста добро прифатена и широко распространета ацелуларна дермална матрица (ADM), аплицирана кај меките ткива. AlloDerm RTM помага при регенерација на ткивата, овозможува брза реваскуларизација, миграција на белите крвни зрнца и делба на клетки и на крајот се

Grafton

Кога се употребува супстанца како коскен графт, професионалците имаат потреба од јасност и флексибилност во однос на својствата на графт материјалите. Докажаниот  клинички успех на Grafton DBM при употребата и неговата примена во различни случаи ги обезбедува овие услови, како при регенерација на коската при периодонтален или екстракционен случај, така и при графтинг процедури како