Импланти

Implant Materials

Fatigue testing is used in implant dentistry to determine the strength and longevity of an implant system. The

Tapered Internal

Денталните импланти Tapered Internal обезбедуваат одлична примарна стабилност, максимално зачувување на коската и меките ткива, придонесувајќи за оптимална естетика. Имплантите Tapered Internal ги постигнуваат овие резултати преку анатомски заостреното тело (tapered), модерната технологија за обработка на површините, Laser-Lok. Дополнително 1,5мм длабоката внатрешна хексагонална врска со инклиниран, закосен, влез создава одржлива врска и биолошки запечатена средина.

Tapered internal 3.0

Имплантите Tapered internal 3.0 ги нудат сите предности на супер успешниот Laser-Lok 3.0 имплант на BioHorizons, но освен тоа се карактеризираат и со засилена површинска обработка и анатомски заострено тело (tapered), драјвер обработен со Laser-Lok технологија за подобро прицврстување кон коската и околните меки ткива. Карактеристики на денталниот имплант Tapered Internal 3.0 Анатомски заострено тело