Хируршка асистенција

Хируршка Асистенција

Што претставува Хируршка Асистенција? Тоа е специјално дизајнирана услуга, која е разработена за стоматолози кои се развиваат во областа на имплантологијата, и оние кои веќе работат но не би сакале да инвестираат во опрема и залихи. Услугата вклучува обучен тим од хируршки асистенти, кои доаѓаат во Вашата ординација со целиот хируршки прибор и имплантолошки материјали