Блог

Овој блог е наменет за слободно објавување и размена на професионални информации, со главна цел да овозможи заедно да придонесеме за развојот на модерната имплантологија и подигањето на свеста кај пациентите кои имаат потреба од замена на загубени заби.

ACADEMIA IMPLANTOLOGIA

Akredituar nga Oda e Stomatologëve të Kosovës   ORGANIZUAR NGA F DENTAL PRISHTINE, R. KOSOVA MARS 2018 Mbështetur nga: IPSH Nova Dental Kirurgij, Vesica Implantet.   DETALET:   00383(49)278500 Fisnik Aliu F-DENTAL fdental01@gmail.com PLAN I EDUKIMIT Moduli i parë Bazat e Implantologjisë me punë praktike 30 Mars –Dita e Parë Bazat e terapisë me implante

Implantologia Forum

We are happy to invite you on our second edition of the implantologia forum. HOW TO REGISTER: Fill in the form on the link: https://goo.gl/forms/aqdLW08Y2I4jGzEC2 Or simply email us on: info@vesica.mk     just send your contacts and we will get back to you, or simply call us on +389 70 377720 or write us on twitter:@implantiMK

Implant Materials

Fatigue testing is used in implant dentistry to determine the strength and longevity of an implant system. The

SPIRALOCK

Spiralock® is a superior fastening technology ideally suited for threaded joint applications subjected to heavy shock and vibration,

MinerOss XP®

MinerOss XP® – коскен ксенографт создаден за идеална аугментација Коскената аугментација во оралната хирургија станува сè поупотребуван метод

PTFE Coreflon Сутури

PTFE Coreflon сутури за минимално инвазивна орална хирургија– задолжителен дел во хируршкиот сет Соодветното зараснување на раните по орално-хируршките интервенции е еден од клучните фактори кои го условуваат нивниот успех. Поставувањето сутури е неизбежен, а често и финален дел на голем број орално-хируршки интервенции. Воспалителните и инфективните компликации, како и естетските проблеми кои можат да

Mem-Lok супериорна колагена мембрана !

Mem-Lok ресорптивна колагена мембрана – што ја прави супериорна во однос на останатите мембрани од овој тип? Во

Дентални импланти обработени со Laser-lok технологија – нов стандард во имплантологијата

Денталните импланти станаа многу популарен и успешен метод со кој се враќа функцијата и естетиката после губење на