За пациенти

Што треба да знам !

Доколку имате состојба на беззабост, недостаток на само еден заб, неколку или па тотална беззабост на долната, горната или двете вилици, вие треба да побарате совет од вашиот матичен стоматолог за третман  со дентални импланти. Доколку специјалистот по орална хирургија ви советува третман со дентални импланти ова се минимум информациите кои треба да ги имате:

Пресадување на меко ткиво

Гингивална рецесија претставува повлекување на гингивата ( мекото ткиво кое се наоѓа околу забите) од нејзиното нормално место.

Импланти за фиксирање на протеза

Зашто да избереме лечење со over-denture импланти Повеќето луѓе, кои користат традиционални протези често не ги носат, од

Обновување на единечен заб

Загубените заби најчесто можат да бидат заменети со дентални импланти без да се наштети на соседните заби. Кога

Лечење со дентални импланти

Загубата на еден или повеќе од Вашите заби остава празно место во вашата насмевка, влијае на џвакалната функција