Categories
За пациенти

Што треба да знам !

Доколку имате состојба на беззабост, недостаток на само еден заб, неколку или па тотална беззабост на долната, горната или двете вилици, вие треба да побарате совет од вашиот матичен стоматолог за третман  со дентални импланти. Доколку специјалистот по орална хирургија ви советува третман со дентални импланти ова се минимум информациите кои треба да ги имате:

Дали имплантолошкиот систем што ви се нуди е регистриран во Р. Македонија и ги исполнува сите критериуми на безбедност, квалитет, стандарди и законски барања.

 1. Побарајте од вашиот имплантолог да ви ја покаже регистрацијата на имплантолошкиот систем во Р. Македонија.

Во Македонија постојат современи законски решенија и се прифатени модерните стандарди за квалитет на имплантолошките системи. Исполнувањето на овие критериуми и стандарди е минимум услов да бидете безбедни со вашите импланти. Често се случува и самите доктори да бидат доведени во заблуда од разни „трговци и дистрибутери“. Во светот на експанзија на онлајн трговијата лесно е да се набави имплантолошки системи без проверено потекло, состав, стерилност и безбедност.

Од сите можни облици на злоупотреба, заблуди и несовесност, најлесно ќе се заштитите ако побарате од вашиот имплантолог да ви ја покаже регистрацијата на имплантолошкиот систем во Р. Македонија, која дистрибутерот може да му ја достави. Регистрацијата согласно законите во областа на медицината е јавна и задолжителна  постапка.

Доколку сакате дополнителен чекор на сигурност, побарајте од локалниот дистрибутер (веледрогерија) да ви ја потврди соработката со соодветната здравствена установа.

Во Р. Македонија, единствено веледрогерија може да врши увоз и дистрибуција на дентални имплантолошки системи.

Продолжува . . .

Categories
За пациенти

Пресадување на меко ткиво

 Пред                                                                                                                                Потоа

Зашто да ја лекуваме рецесијата на непцата

Неправилното четкање на забите при миење и периодонталната болест се две главни причини за рецесија, што може да доведе до следново:

 • непривлечна насмевка
 • зголемена чуствителност на топло, студено и благо
 • коскена загуба
 • кариес на вратот на забите
 • задржување на плак
 • ризик од понатамошна рецесија
Categories
За пациенти

Импланти за фиксирање на протеза

Зашто да избереме лечење со over-denture импланти

Повеќето луѓе, кои користат традиционални протези често не ги носат, од проста причина што не си стојат фиксирани на своето место. Денталните импланти овозможуваат протезите да бидат цврсто фиксирани а вам да ви се поврати самодовербата.

Користењето на денталните импланти за стабилизирање на протези е докажан и успешен метод за стотици илјади луѓе ширум светот. Тој број секојдневно се зголемува како што се шири знаењето за ефикасноста и трајноста на овој метод. Всушност, денталните импланти имаат највисок процент на успешност од било која друга хируршка интервенција*.

Проблемите со лабава протеза

Милиони луѓе во светот имаат потреба од протеза. Многу од тие се борат да ја задржат стабилно, особено при долната вилица. Ако го имате тој проблем, вам ви е добро познато чуството на неудобност од подвижноста на протезата, неможноста да ги јадете омилените храни и не-ефикасноста од лепење на протезите. За среќа, постои начин вашата протеза да ја врши својата работа, она за што е поставена – стабилизирајте ја со дентални импланти.

Користта од стабилизирање на протезата
 • Воспоставување на правилно џвакање, правилна исхрана и подобрено здравје
 • Подобрување на изговорот и самодовербата
 • Подобра комоција поради намалено дразнење на непцата
 • Крај на посетите на протетичар за лепење на протезата
 • Продолжен век на протезата
 • Минимално агресивна процедура
За протеза, стабилизирана врз импланти

Титаниумовите импланти се поставуваат во вилиците, каде што коската сраснува околу нив. Откако ќе помине процесот на зараснување, вашата протеза се модифицира за да може да „штракне“ на имплантот. Протезата ќе биде цврсто споена, но со можност за вадење за одржување на хигиената со повторно лесно прицврстување.

Конструкција:
 1. Протеза (модифицирана за импланти)
 2. Капаче за прицврстување на протезата
 3. Абатмент
 4. Имплант од титаниумово тело – истиот материјал кој се користи за замена на зглобови, карлици
 5. Површината на имплантот го помага зараснувањето на коската околу него
Categories
За пациенти

Обновување на единечен заб

Загубените заби најчесто можат да бидат заменети со дентални импланти без да се наштети на соседните заби. Кога имплантот ќе се постави, следува период на коскена интеграција, а потоа над него доаѓа абатмент, што претставува основа за финалната коронка.

Дентални импланти со коронка
 • привлечна насмевка
 • повратена џвакална функција
 • запазено здравје на забите и усната шуплина
 • превенција на коскена загуба

 

 

Нелекуван загубен заб
 • непривлечна насмевка
 • загуба на џвакалната функција
 • зголемена коскена загуба
 • инклинација на соседните заби кон празнината
 • спуштање на антагонистот
Categories
За пациенти

Лечење со дентални импланти

Нормален профил     След загуба на зъб     След загуба на кост

Нормален профил          Со загуба на заб            Со загуба на коска

Стоматолошко лекување со импланти

Кога ќе изгубите заб, коската под него почнува да се топи (или атрофира), станува лесно порозна како последица на нејзино намалено оптоварување. Покрај тоа што губитокот на забот ја менува вашата насмевка, ја менува формата на лицето и прави да изгледате постари.

Предностите на денталните импланти
 • заменува изгубен заб
 • запира загуба на коска
 • ја запазува вашата физиономија и младоликост
 • ја враќа природната насмевка.