Дентални Импланти

Tapered Internal

Денталните импланти Tapered Internal обезбедуваат одлична примарна стабилност, максимално зачувување на коската и меките ткива, придонесувајќи за оптимална естетика. Имплантите Tapered Internal ги постигнуваат овие резултати преку анатомски заостреното тело (tapered), модерната технологија за обработка на површините, Laser-Lok. Дополнително 1,5мм длабоката внатрешна хексагонална врска со инклиниран, закосен, влез создава одржлива врска и биолошки запечатена средина.

1     2     3

Case images curtesy of Dr. Craig Misch DDS

Tapered Internal се нуди во три конфигурации:

Mount-free Tapered Internal со 1.8mm Laser-Lok драјвер (рапава , машински необработена зона) и Resorbable Blast Textured (RBT) тело.
Mount-free Tapered Internal with Laser-Lok Complete површинска обработка со Laser-Lok технологијата на целото тело на имплантот (машински необработена драјвер зона или RBT) за брза остеоинтеграција и подобро поврзување имплант –коска .Одлични се за специфични анатомски услови. За сега, достапни се само во големини од 4,6 и 5.8mm дијаметар, должина 7,5 и 9mm.
Tapered Internal со претходно поставен 3inOne abutment, кој се користи за: (1) монтирање на имплантот, (2) отпечаточен пренос со затворена лажица, кога се користи во комбинација со balltop завртка, и (3) привремен или траен естетски абатмант со златен врв. Оваа верзија има 0.3mm машински обработена зона, 1.5mm Laser-Lok зона и RBT тело.

Карактеристики:

table

Tapered internal 3.0

Имплантите Tapered internal 3.0 ги нудат сите предности на супер успешниот Laser-Lok 3.0 имплант на BioHorizons, но освен тоа се карактеризираат и со засилена површинска обработка и анатомски заострено тело (tapered), драјвер обработен со Laser-Lok технологија за подобро прицврстување кон коската и околните меки ткива.

lla

Карактеристики на денталниот имплант Tapered Internal 3.0

Анатомски заострено тело од тип tapered, специфична обработки на површината за компресивно оптоварување на коската и одлична првична стабилност.

table2