Categories
Биолошки материјали За доктори

Mem-Lok® Resorbable Collagen Membrane

Mem-Lok
  • Очекуван период на ресорпција от 26 – 38 недели; Останатите производители нудат ресорбирачки период од 3-8 недели; Ова ја прави Mem-Lok мембраната супериорно решение.
  • Макромолекуларната пропустливост (површини од величина на природните пори) дозволува размена на важни хранливи материи за време на процесот на заздравување.
  • Адаптивност кон различни коскени дефекти – мемориски ефект на формата.
Апликација
  • екстракциони џебови
  • синусна аугментација
  • зачувување на алвеоларен гребен
  • коскена аугментација околу имплантите
  • коскени дефекти
  • пери-имплантитни коскени дефекти околу имплантот
Membranes