Categories
За доктори Протетика

Дентални протетски техники

Поставување на BioHorizons дентални импланти со естетски Laser-Lok абатменти

Естетските абатменти со Laser-Lok површина се користат да создадат природен изглед, цементирана, единечна птореза или протеза за мостови во естетската зона. Краевите на абатментите се подобрени со 15 , кои ја штитат подржуваат кресталната коска и ја редуцираат длабочината на џебовите.12,27 Техниката, покажана долу, обработува еден абатмент при хируршка интервенција, која е идеална за создавање и стимулирање на биолошко спојување.

                   
Поставување со Locator

Во клиничките случаи за протези, стабилизирани со импланти, во кои што се користи Locator абатмент се едноставни, ефикасни од аспект на цената и носат висок степен на задоволство од пациентите. Постојат две можности за примена на Locator: Фиксирање на постоечка протеза на столот на заболекарот и отпечатување на Locator абатмент за создавање на нова протеза.

                   
Прилагодување со PEEK абатменти

Прилагодување со PEEK привремен абатмент е едноставно, ефикасно од аспект на цена и Приспособяване чрез PEEK временен абатмънт е просто, ефективно от гледна точка на цената и носат висок степен на задоволство кај пациентите. Постојат две примени на овие абатменти: при цементирање или со винтови. Можат да се користат при единечни импланти или при протези и мостови.

                   
Прирачник со брзи совети за зимање на отпечаток, Internal Systems

Овој прирачник ви представува 3 од најчесто применуваните техники на земање отпечаток, при користење на BioHorizons Tapered Internal Systems. Овие техники го запазуваат профилот на меките ткива и позицијата на имплантот. Дополнителни техники за земање отпечаток може да се најдат во Internal Prosthetic Manual (ML0118).

                   
Прирачник со брзи совети за земање отепчаток, External systems

Овој прирачник ги представува 2-те најчести техники за земање отпечаток кога се користат BioHorizons External implant systems. Овие техники го запазуваат профилот на меките ткива и позицијата на имплантот.