Обновување на единечен заб

Загубените заби најчесто можат да бидат заменети со дентални импланти без да се наштети на соседните заби. Кога имплантот ќе се постави, следува период на коскена интеграција, а потоа над него доаѓа абатмент, што претставува основа за финалната коронка.

Дентални импланти со коронка
  • привлечна насмевка
  • повратена џвакална функција
  • запазено здравје на забите и усната шуплина
  • превенција на коскена загуба

 

 

Нелекуван загубен заб
  • непривлечна насмевка
  • загуба на џвакалната функција
  • зголемена коскена загуба
  • инклинација на соседните заби кон празнината
  • спуштање на антагонистот