Categories
За доктори Импланти

Tapered Internal

Денталните импланти Tapered Internal обезбедуваат одлична примарна стабилност, максимално зачувување на коската и меките ткива, придонесувајќи за оптимална естетика. Имплантите Tapered Internal ги постигнуваат овие резултати преку анатомски заостреното тело (tapered), модерната технологија за обработка на површините, Laser-Lok. Дополнително 1,5мм длабоката внатрешна хексагонална врска со инклиниран, закосен, влез создава одржлива врска и биолошки запечатена средина.

1     2     3

Case images curtesy of Dr. Craig Misch DDS

Tapered Internal се нуди во три конфигурации:

Mount-free Tapered Internal со 1.8mm Laser-Lok драјвер (рапава , машински необработена зона) и Resorbable Blast Textured (RBT) тело.
Mount-free Tapered Internal with Laser-Lok Complete површинска обработка со Laser-Lok технологијата на целото тело на имплантот (машински необработена драјвер зона или RBT) за брза остеоинтеграција и подобро поврзување имплант –коска .Одлични се за специфични анатомски услови. За сега, достапни се само во големини од 4,6 и 5.8mm дијаметар, должина 7,5 и 9mm.
Tapered Internal со претходно поставен 3inOne abutment, кој се користи за: (1) монтирање на имплантот, (2) отпечаточен пренос со затворена лажица, кога се користи во комбинација со balltop завртка, и (3) привремен или траен естетски абатмант со златен врв. Оваа верзија има 0.3mm машински обработена зона, 1.5mm Laser-Lok зона и RBT тело.

Карактеристики:

table

 

Categories
За доктори Импланти

Tapered internal 3.0

Имплантите Tapered internal 3.0 ги нудат сите предности на супер успешниот Laser-Lok 3.0 имплант на BioHorizons, но освен тоа се карактеризираат и со засилена површинска обработка и анатомски заострено тело (tapered), драјвер обработен со Laser-Lok технологија за подобро прицврстување кон коската и околните меки ткива.

lla

Карактеристики на денталниот имплант Tapered Internal 3.0

Анатомски заострено тело од тип tapered, специфична обработки на површината за компресивно оптоварување на коската и одлична првична стабилност.

table2

Categories
За доктори Протетика

Дентални протетски техники

Поставување на BioHorizons дентални импланти со естетски Laser-Lok абатменти

Естетските абатменти со Laser-Lok површина се користат да создадат природен изглед, цементирана, единечна птореза или протеза за мостови во естетската зона. Краевите на абатментите се подобрени со 15 , кои ја штитат подржуваат кресталната коска и ја редуцираат длабочината на џебовите.12,27 Техниката, покажана долу, обработува еден абатмент при хируршка интервенција, која е идеална за создавање и стимулирање на биолошко спојување.

                   
Поставување со Locator

Во клиничките случаи за протези, стабилизирани со импланти, во кои што се користи Locator абатмент се едноставни, ефикасни од аспект на цената и носат висок степен на задоволство од пациентите. Постојат две можности за примена на Locator: Фиксирање на постоечка протеза на столот на заболекарот и отпечатување на Locator абатмент за создавање на нова протеза.

                   
Прилагодување со PEEK абатменти

Прилагодување со PEEK привремен абатмент е едноставно, ефикасно од аспект на цена и Приспособяване чрез PEEK временен абатмънт е просто, ефективно от гледна точка на цената и носат висок степен на задоволство кај пациентите. Постојат две примени на овие абатменти: при цементирање или со винтови. Можат да се користат при единечни импланти или при протези и мостови.

                   
Прирачник со брзи совети за зимање на отпечаток, Internal Systems

Овој прирачник ви представува 3 од најчесто применуваните техники на земање отпечаток, при користење на BioHorizons Tapered Internal Systems. Овие техники го запазуваат профилот на меките ткива и позицијата на имплантот. Дополнителни техники за земање отпечаток може да се најдат во Internal Prosthetic Manual (ML0118).

                   
Прирачник со брзи совети за земање отепчаток, External systems

Овој прирачник ги представува 2-те најчести техники за земање отпечаток кога се користат BioHorizons External implant systems. Овие техники го запазуваат профилот на меките ткива и позицијата на имплантот.