Categories
За пациенти

Обновување на единечен заб

Загубените заби најчесто можат да бидат заменети со дентални импланти без да се наштети на соседните заби. Кога имплантот ќе се постави, следува период на коскена интеграција, а потоа над него доаѓа абатмент, што претставува основа за финалната коронка.

Дентални импланти со коронка
  • привлечна насмевка
  • повратена џвакална функција
  • запазено здравје на забите и усната шуплина
  • превенција на коскена загуба

 

 

Нелекуван загубен заб
  • непривлечна насмевка
  • загуба на џвакалната функција
  • зголемена коскена загуба
  • инклинација на соседните заби кон празнината
  • спуштање на антагонистот