Categories
За доктори Импланти

Tapered internal 3.0

Имплантите Tapered internal 3.0 ги нудат сите предности на супер успешниот Laser-Lok 3.0 имплант на BioHorizons, но освен тоа се карактеризираат и со засилена површинска обработка и анатомски заострено тело (tapered), драјвер обработен со Laser-Lok технологија за подобро прицврстување кон коската и околните меки ткива.

lla

Карактеристики на денталниот имплант Tapered Internal 3.0

Анатомски заострено тело од тип tapered, специфична обработки на површината за компресивно оптоварување на коската и одлична првична стабилност.

table2