Categories
За доктори Инструменти

Дентален хируршки сет TSK 3000

Tapered Internal Surgical Kit – TSK 3000
  • 40% помал и 40% полесен од други сетови
  • многуфункционален, со заштитен капак на зглобови, лесно подвижен
  • лесен за расклопување и склопување при чистење
  • удобни позиции за шишенцата на имплантите при операција
  • празни места за други инструменти како стоп дрилови или продолжителни дрилови

Хируршкиот сет следи интуитивен распоред, го води хирургот редоследно до инструментите. Редоследот започнува во горниот лев агол и оди од лево на десно до доле.