Споделете го вашето знаење

Ние ја цениме Вашата професија и Вашите стручни знаења. Затоа ве охрабруваме, доколку имате познавања од областа на имплантологијата, примери од клинички случаи, резултати од  индивидуални истражувања и слично, истите да ги споделите со нас и со Вашите колеги преку нашиот блог.

[ap-form]

 *Сите текстови, пред нивното одобрување ќе бидат предмет на детално прегледување, со цел да се избегне објавување на навредливи и несоодветни содржини.